O fondaciji

Lokalna fondacija 1430 Smederevo je nezavisna dobrotvorna fondacija koja okuplja ljude iz Smedereva i okoline sa ciljem da prikupimo finansijska sredstva od kompanija, pojedinaca, ustanova, organizacija i iz drugih izvora sa ciljem da podržimo realizaciju projekata koji će unaprediti život u Smederevu.

Godišnjica izgradnje Malog grada smederevske tvrđave, tačnije utvrđenog zamka despota Đurđa Brankovića, početnog jezgra budućeg Smederevskog grada i njegovog najreprezentativnijeg dela neupitna je. Radi se o 1430. godini. Zidanje ovog dela grada označilo je stvaranje jezgra iz kojeg će se dalje razvijati Smederevo. Ova godina je upisana u javnoj svesti Smederevaca, ali i istorije Srbije kao važan međaš. To je godina koja označava ne samo osnivanje jednog grada, već i zidanje monumentalne prestonice srednjovekovne srpske države.

Nama, kao lokalnim aktivistima ova godina predstavlja dobar motiv za društveni angažman u Smederevu. Istorijski važne godine za nas ne predstavljaju poziv na povratak u izmaštanu i mitologizovanu prošlost. Naprotiv. Neke godine u prošlosti bile su važne prekretnice koje simbolički mogu da okupe lokalnu zajednicu oko najmanjeg zajedničkog imenitelja – svesti o značaju grada u kome živimo. Ovo svakako nije cilj po sebi, već motiv da svi zajedno damo doprinos da se Smederevo i okolina menjaju na bolje. Jer, u zidanju novog i modernog prestonog grada 1430. godine ogledale su se želje onovremenih ljudi da Smederevo bude sedište uspona Srbije okrenutog budućnosti i razvoju.

Ujedno, odabirom ovog imena želeli smo da ukažemo na važnost predstojećeg jubileja: 2030. godine obeležićemo 600 godina postojanja Smedereva. Zato, vreme je da pokažemo da zajedno građani, organizacije, neformalne grupe, preduzeća, dobrotovori i drugi u saradnji sa ustanovama, javnim preduzećima i lokalnom samoupravom mogu da sarađuju na projektima i inicijativama kojima ćemo dostojno ići ka ovom značajnom jubileju koji prevazilazi uske lokalne okvire.

Kako ostvarujemo svoju viziju?

Lokalna fondacija 1430 Smederevo se fokusira na lokalnu posvećenost – okupljanje lokalnih donatora koji podržavaju lokalne zajednice kako bi one zadovoljile svoje lokalne potrebe.

Želimo da omogućimo lakše i transparentnije pristupe finansiranju manjim organizacijama, neformalnim grupama građana, umetničkim grupama ili pojedinačnim umetnicima, dobrovoljnim i društvenim grupama sa teritorije grada Smedereva. Vrlo dobro znamo da se pomenute grupe bore za već limitirana sredstva koje su opredeljene za njihove inicijative. Osim toga, mnogi od njih se suočavaju sa nedostatkom znanja ili veština koje su neophodne za artikulisanje inicijativa u održive projekte. Tu smo da pomognemo!

×