Ko može da aplicira?

Nastojimo da podržimo istinski dobre ideje koje će napraviti stvarnu razliku u životima lokalnog stanovništva u Smederevu i okolini i imamo ambiciozne planove da učinimo još više.

Ako ste proaktivni, kooperativni i strastveni i želite da utičete na svoju mesnu zajednicu, ponudite nam svoju ideju, a Odbor za dodelu grantova će sa velikom pažnjom razmotriti vaš predlog. Pridružite se timu vrednih ljudi posvećenih stvaranju istinske promene u našoj lokalnoj zajednici.

Dodeljujemo grantove:

Lokalnim organizacijama

na teritoriji grada Smedereva

Udruženjima građana

na teritoriji grada Smedereva

Neformalnim grupama građana

na teritoriji grada Smedereva

Umetničkim grupama

na teritoriji grada Smedereva

Kreativnim pojedincima

na teritoriji grada Smedereva

Cilj naših donacija je da:

Promoviše zdravlje i blagostanje

Promoviše zdravlje i blagostanje

Pomaže inicijative okrenute deci i porodicama

Pomaže inicijative okrenute deci i porodicama

Podržava sport, rekreaciju i zdrave stilove života

Podržava sport, rekreaciju i zdrave stilove života

Uklanja nedostatke u društvu

Uklanja nedostatke u društvu

Pruži podršku lokalnim rešenjima kako bi se zadovoljile lokalne potrebe

Pruži podršku lokalnim rešenjima kako bi se zadovoljile lokalne potrebe

Promoviše koheziju zajednice

Promoviše koheziju zajednice

Pruži podršku mladim i neafirmisanim umetnicima ili umetničkim grupama

Pruži podršku mladim i neafirmisanim umetnicima ili umetničkim grupama

Utiče na poboljšanje ekoloških prilika

Utiče na poboljšanje ekoloških prilika

×